Baat muqadar ki hai saari bukht ka likha marta hai


Sher

Advertizement