Chadar ki izzat karta hoon aur parde ko manta hoon


Sher

Advertizement