Hasti Apni Habab Ki Si Hai

Hasti Apni Habab Ki Si Hai

Ye Numaish Sarab Ki ci Hai

ہستی اپنی حباب کی سی ہے

یہ نمائش سراب کی سی ہے

हस्ती अपनी हबाब की सी है

ये नुमाइश सराब की सी है


SOURCE :

Book :

Edition :

Publication :

Advertizement


Coments