Ishq men kaun bata sakta hai

Ishq men kaun bata sakta hai

kis ne kis se sach bola hai

عشق میں کون بتا سکتا ہے 

کس نے کس سے سچ بولا ہے


SOURCE :

Book :

Edition :

Publication :

Advertizement


Coments